Hvad er TPMS?

Du er velkommen til at lade os undersøge hvilket system, din bil er udstyret med

Info om TPMS ventiler

Da EU valgte at lovgive omkring dæktryksovervågning, var det for at øge fokus på dæktrykkets betydning for trafiksikkerheden. Når du kører med for lavt dæktryk, mister bilen balancen, så at sige. Bilen får tendens til at slingre og blive ustabil – særligt i sving, ved høje hastigheder og i forbindelse med undvigelsesmanøvrer.

Med et lavt dæktryk forlænges bremselængden, og de sikkerhedssystemer, der skal sikre dig stabilitet, ABS og ESC, kan ikke præstere optimalt. Hvor det tidligere var en opgave for dig som bilist at kontrollere dæktrykket manuelt på alle fire hjul med jævne mellemrum, overvåges dæktrykket nu elektronisk med det system, man kalder TPMS.

Direkte & indirekte TPMS

Der findes to forskellige systemer til dæktryksovervågning:

– Direkte TPMS
– Indirekte TPMS

Af de to systemer er direkte TPMS det mest præcise. Systemet fungerer ved, at de sensorer, der er placeret i en ventil på hvert enkelt hjul, måler dæktrykket i hjulet. Det gør de endda, mens bilen står stille. Dette sikrer en hurtig, præcis og detaljeret registrering af data på hvert dæk.

Indirekte TPMS måler ikke på hverken selve dæktrykket eller temperaturen, og det kan ikke registrere et fald i dæktrykket, når bilen holder stille. Derimod måler indirekte TPMS omløbshastigheden på hvert hjul. Hvis systemet registrerer en forskel mellem hjulenes omdrejningshastighed, er det et tegn på uregelmæssigheder i dæktrykket, og det udløser en advarsel.